Kalite Politikası

  • Gelişen teknoloji ve insan gücünü en iyi şekilde kullanarak sürekli büyüme ve gelişmeyi sağlamak,

  • Kaliteli ürünleri zamanında ve rekabetçi fiyatlarla sunmak, stratejilerimizi belirlerken müşteri istek ve beklentilerini dikkate almak,

  • Bilgi birikimimiz ve teknik altyapımızı kullanarak tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz için çözüm ortağı olmak,

  • Hammadde, tesis ve üretim yöntemlerinde, gıda ambalajı güvenliği ve hijyen açısından gereken tüm önlemleri almak ve devamlılığını sağlamak kalite ve hijyen politikamızdır.

Çevre Politikamız

  • Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin çevresel boyutlarını belirlemek, etkilerini ülkemizdeki mevzuata uyarak en aza indirmek,

  • Mümkün olan her durumda geri dönüşümü ve yeniden kullanılması için gayret göstermek,

  • Sebep olduğumuz kirliliği ve atıklarımızı azaltmak ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisinin en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,

  • Tedarikçilerimizi sağladığı mal ve hizmetlerin çevre boyutlan konusunda bilinçlendirmek,

  • Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.

Vizyonumuz

Evren Matbaasını muster memnuniyeti,kalite ve ürün geliştirme de lider yapmak

Misyonumuz

Kalite, güven ve saygınlık ilkeleri ile bugüne kadar süregelen iş hayatımızda, aynı ilkelerine bağlı kalarak, karton ambalaj üretiminde “önce müşteri memnuniyeti” ilkesiyle çalışan, dinamik ve lider bir şirket olmak, misyonumuzdur.